Cine Transfer Service

Wie zijn we

Laten we er maar voor uitkomen: we zijn smoorverliefd!
Op het oude celluloid. En dan met name wat erop is
vastgelegd. Dat mag niet verloren gaan en daarom zetten
wij wat er door u is opgenomen in de vorige eeuw op
normaal 8, super 8, normaal 16 of 9.5 mm,
met zorg over naar dvd.
Zodat u het oorpronkelijke veilig op kunt bergen en voortaan
via het televisiescherm uw dierbare opnamen kunt bekijken.
Of anderen met een tweede of derde exemplaar kunt
verrassen.

Celluloid is inmiddels niet meer de enige drager van beeld en geluid met historische waarde. Veel is ook opgenomen op audio- en videobandjes of op geheugenkaarten en harde schijven. Om nu te voorkomen dat waardevolle opnamen straks niet meer vertoond kunnen worden, schrijven wij deze naar dvd- of bluray-schijven.